eudp home revze 10   eudp home revze 12a   eudp home revze 12b eudp home revze 12c

 eudp home revze 31

 eudp home revze 28

Click for home use energy efficiently tricks ...

 eudp home revze 99

TÜRKİYE'DE ENERJİ VERİMLİ ÜRÜNLERİN PİYASA DÖNÜŞÜMÜ (EVÜDP)

PROJESİ HİBE PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN ÜNİVERSİTELER

1- Ankara Üniversitesi, Ankara Elektrikli Ev Aletlerinde Enerji Verimliliği Teknolojileri Araştırma Merkezi Projesi

Proje kapsamında yeni kurulan Enerji Verimliliği Araştırma Merkezi bünyesindeki Enerji Verimliliği Laboratuvarının tüm fiziki alt yapı ve ekipmanların kurulumunu tamamladı. Bu merkezin kurulumu ile proje hem üniversite bünyesinde "Elektrikli Ev Aletlerinde Enerji Verimliliği" üzerine bilimsel araştırmaları arttırmayı hem de Ankara'daki firmalara bu konuda bilimsel araştırma desteği sağlamayı hedefliyor. Devamını Oku...

2- Boğaziçi Üniversitesi, İklim Değişikliği ve Ev Aletleri Projesi

Bilimsel araştırmaların ve ev aletlerinde enerjii verimliliği ile iklim değişikliği arasındaki bağa yönelik tüketici bilincinin artırılmasını amaçlayan bu proje kapsamında, üç farklı ilde bilgilendirici seminerler düzenlenmesi, radyo programlarının hazırlanması ve yayımlanması, bu konudaki akademik çalışmaların desteklenmesi için seçmeli bir dersin açılması ve diğer lisansüstü ve lisans çalışmaları yapan eğitim kurumlarına da yaygınlaştırılmasına yönelik multimedya eğitiminin geliştirilmesi planlandı. Proje ortağı olarak Yeşil Düşünce Derneği, bu projenin ortağı olarak bu amaçlara ulaşılmasında destek oluyor. Devamını Oku...

3- İstanbul Aydın Üniversitesi, Enerji Verimliliği ve Elektirkli Ev Aletlerinde Enerji Verimliliğinin Sürdürülebilirliği Projesi

Proje ile üniversitede AR-GE ve laboratuvarda eğitim faaliyetleri ile bilinçlendirmenin arttırılmasına yönelik bir çalışma yapılıyor. Bu amaca yönelik olarak, Enerji Verimliliği ve Elektrikli Ev Aletleri için bir Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı kuruldu ve laboratuvar altyapısı ve ekipmanların kurulumu tamamlandı. Bu laboratuvarın, yine proje kapsamında enerji verimliliği üzerine tasarlanan enerji verimliliği ile ilgili derslerde kullanılması planlanıyor. Derslerin içeriği bu proje döneminde geliştirilmiş olup önümüzdeki ders döneminde verilecek. Devamını Oku...

4- Kadir Has Üniversitesi, İklim Değişikliği ve Elektrikli Ev Aletlerinde Enerji Verimliliği Hakkında Bilincin Arttırılması Projesi

Hedef kitlesi kadın tüketiciler ve çocuklar olan proje kapsamında İstanbul, İzmit ve Bursa'da bilinçlendirme amacıyla oluşturulan örnek kampanya pilot okullarda uygulandı ve çalışan kadınları, ev hanımlarını ve kız öğrencileri kapsayan 1.300 kişi ile anket çalışması gerçekleştirildi. Bilinçlendirme toplantıları çocuklar için geliştirilmiş özel broşürler ve çocuklara yönelik evde enerji verimliliği üzerine bir bilgisayar oyununun demosu ile desteklendi. Böylece okullarda hem çocukların hem de velilerin ilgisini çekilmiş oldu. Proje kapsamında geliştirilen bu oyunun ve diğer tüm bilinçlendirme araçlarına projenin internet sitesinden ulaşılabiliyor. Devamını Oku...

5- Türkiye 'de Enerji Verimli Televizyon Teknolojisinin Dönüşümü ve Bilinçlendirme (EVTV) Projesi, Özyeğin Üniversitesi

Projeyle, enerji verimli televizyon teknolojisinin dönüşümü ve uyarlanması; enerji verimliliği, çevrenin korunması, iklim değişikliği üzerine toplumsal farkındalığın artırılması amaçlıyor. Öncelikle, LEDoid isimli bir mobil demonstrasyon merkezinin EVTV'nin amacına yönelik olarak TV teknolojilerini kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve ilgili araştırma ekipmanlarının kurulumu tamamlandı. Ayrıca, akademisyenlerden, ilgili kamu ve sektör temsilcilerinden üyeleri içeren EVTV calışma grubu oluşturuldu. Devamını Oku...

enerjibakyeni

     

bilimsanayitekbakanligi      turkbesdlogo    arcelik    gef     undpyeni